PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Overblijven

We hebben geen vaste overblijfkrachten, waardoor het overblijven kosteloos is. De ouders van de overblijvende leerlingen worden ingeroosterd om af en toe te helpen (overblijfouders). De leerlingen die overblijven doen dat in hun eigen lokaal met hun eigen leerkracht of overblijfouder. De leerlingen van de onderbouw worden op dat moment door de leerkracht naar het fietsenhok gebracht. Om 12.15 uur nemen de overblijfouders het over van de leerkrachten. Bij goed weer spelen de leerlingen buiten, bij slecht weer gaan ze naar het overblijflokaal. Er zijn dagelijks drie ouders aanwezig. Wanneer uw kinderen overblijven, wordt u als ouder automatisch ingeroosterd om een aantal keren te helpen.
Om 12.45 uur neemt één van de leerkrachten het toezicht op het plein weer over van de overblijfouders. Wanneer uw kind niet op vaste dagen overblijft, of eenmalig komt overblijven, kunt u dit (liefst middels een briefje) doorgeven aan de leerkracht van uw kind of via de e-mail van de overblijfcommissie (Maartje Kramer of Agnes Bruinenberg). (gbruinenberg@hetnet.nl)

 

Kinderopvang

Voor voor- en naschoolse opvang kunt u terecht bij
'Het Erf' aan de Hoogeveenseweg te Pesse. Klik op de naam om de website te openen.