PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

      

 

De Openbare Basisschool “De Posthoorn” is een uitnodigende, kleinschalige basisschool in de kom van het dorp Pesse. Het schoolgebouw is ruim, mooi gelegen en goed uitgerust om modern onderwijs te verzorgen. De klassengrootte in het schooljaar 2019-2020 ligt tussen de 20 en 26 leerlingen per combinatiegroep.

Werkwijze
Wij creëren in onze school een klimaat waarbinnen iedere leerling de ruimte en de veiligheid vindt om zich te uiten. Hierbij leren we ze tevens de mening van anderen te respecteren. Door middel van veel positieve aandacht proberen we bij de leerlingen een goed gevoel van eigenwaarde bij te brengen. 

Ons onderwijs proberen we zo goed mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen. Door te goed te differentiëren, maken we het onderwijs voor al onze leerlingen zo passend mogelijk. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen.Het overdragen van kennis en vaardigheden zien wij als onze belangrijkste taak. De helft van de onderwijstijd wordt dan ook besteed aan de vakken Taal, Lezen en Rekenen. Engelse lessen worden bij ons op school verzorgd vanaf groep 5 tot en met 8.

Naast deze cognitieve vakken is er ook veel aandacht voor de creatieve, motorische, onderzoekende en muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vakleerkracht gymnastiek, is er veel aandacht voor techniek en is er veel ruimte voor buitenlessen.

Toekomstplannen
Als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling om ons onderwijs te verbeteren. Aan de hand van een jaarplan stellen wij elk jaar nieuwe doelen op om te komen tot kwalitatief beter onderwijs. Schooljaar 2019-2020 richten wij ons op de volgende punten:

  • Bevorderen van sociaal gezond gedrag en het creëren van een sociaal veilige leeromgeving. Voorkomen en aanpakken van pestgedrag is een belangrijke factor binnen dit item. Er zal een speciale anti-pestdag worden georganiseerd. Er worden elke week lessen in Sociaal Emotioneel Leren gegeven in alle groepen (SEL, Kees van Overveld).
  • Moeilijkheden bij het leren lezen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd. Dit schooljaar vindt de implementatie plaats van de preventieve aanpak van Bouw!
  • Na een geslaagde pilot in het voorjaar van 2019 krijgt onze aanpak van talentontwikkeling een vervolg. Zowel in het najaar als in het voorjaar zullen weer 'ateliers' worden georganiseerd. Hierbij mogen alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 weer, passend bij hun interesses, een keuze maken uit het aanbod van onze leerkrachten, ouders en andere mensen uit het dorp die hun medewerking hieraan verlenen. Bij het organiseren van deze ateliers wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met het dorp Pesse.
  • Er wordt een nieuwe schrijfmethode geimplementeerd. Alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 leren tijdens dit overgangsjaar schrijven in netjes en verzorgd blokschrift. 
  • Leerkrachten verbeteren hun onderwijs elke dag, door van en met elkaar te leren, middels de LeerKRACHT-aanpak. Onze professionele cultuur wordt hiermee verder versterkt. De invoering van deze werkwijze en de scholing van ons team neemt 2 jaar in beslag.
  • Telkens terugkerende processen zullen worden gestandariseerd. Hiervoor wordt de ENIGMA-aanpak gebruikt. Dit is een proces dat meerdere jaren in beslag zal nemen en vormt de basis voor een nog professionelere structuur op De Posthoorn.