PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Gezonde school
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

       

De Openbare Basisschool “De Posthoorn” is een uitnodigende, kleinschalige basisschool in de kom van het dorp Pesse. Het schoolgebouw is ruim, mooi gelegen en goed uitgerust om modern onderwijs te verzorgen. Doordat de school relatief kleine klassen heeft, kan er veel aandacht gegeven worden aan de leerlingen. 

Werkwijze
Wij creëren in onze school een klimaat waarbinnen iedere leerling de ruimte en de veiligheid vindt om zich te uiten. Hierbij leren we ze tevens de mening van anderen te respecteren. Door middel van veel positieve aandacht proberen we bij de leerlingen een goed gevoel van eigenwaarde bij te brengen. Ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk af te stemmen op de leerbehoefte van de leerlingen. Door de leerlingen zelfstandig te laten werken aan dag-/ en weektaken, kan de inhoud aangepast kan worden aan de ontwikkeling van de leerling. Tevens kan hierdoor de individuele behoefte aan instructie op maat aangeboden worden. Het overdragen van kennis en vaardigheden zien wij als onze belangrijkste taak. De helft van de onderwijstijd wordt dan ook besteed aan de vakken Taal, Lezen en Rekenen. Daarnaast onderscheiden wij ons door Engelse lessen te verzorgen van groep 1 tot en met groep 8. Naast deze cognitieve vakken is er ook veel aandacht voor de creatieve, motorische en muzikale ontwikkeling van de leerlingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vakleerkracht gymnastiek.

Toekomstplannen
Als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling om ons onderwijs te verbeteren. Aan de hand van een jaarplan stellen wij elk jaar nieuwe doelen op om te komen tot kwalitatief beter onderwijs. Dit jaar richten wij ons op de volgende punten:

  • Actieve, betrokken rol van de leerlingen stimuleren door gebruik te maken van activerende werkvormen, waarbij van en met elkaar geleerd wordt.
  • Ons Taalaanbod optimaliseren door opbrengstgericht te werken middels een taalplan.
  • Onderzoeken van verbeterpunten binnen ons rekenonderwijs.
  • Bevorderen van sociaal gezond gedrag en het creëren van een sociaal veilige leeromgeving. Voorkomen en aanpakken van pestgedrag is een belangrijke factor binnen dit item.
  • Aanbod van het vak techniek verwerken en verweven met ons huidige onderwijsaanbod.