PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
In schooljaar 2017-2018 is het team van de Posthoorn, onder begeleiding van Karianne Simmers (skekk, Walhallab), aan de slag gegaan om een doorlopende leerlijn techniekonderwijs te ontwerpen met als doel het techniekonderwijs op de Posthoorn te verbe
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Ouderraad

De ouderraad, ook wel OR genoemd, bestaat uit 7 personen:

Voorzitter  Erik Vredeveld
Secretaris  Lydia Kamminga
Penningmeester  Seth Waninge
Lid  Kim Moes
Lid Lerry Jager
Lid Henk Wesseling
Lid Margaretha de Jong

Je neemt zitting in de ouderraad voor een periode van 3 jaar. Hierna kan iedereen zich verkiesbaar stellen. Dit gebeurt op de zakelijke ouderavond die 1x per jaar wordt gehouden. Op deze avond wordt ook verantwoording afgelegd over de financiële middelen.

De OR houdt zich bezig met allerhande activiteiten, zoals:

  • Het ophalen van het oud papier, elke eerste zaterdag van de even maanden.
  • Sportdag
  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Schoolreisjes/kamp
Mailen met de Ouderraad kan ook: or.deposthoorn@gmail.com

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Onze MR bestaat uit vier leden. De MR overlegt met het bestuur en de directie over belangrijke schoolzaken. Bij vergaderingen maakt de MR gebruik van de haar toegekende rechten, te weten: Informatierecht, adviesrecht, instemmingsrecht, recht op overleg en initiatiefrecht.

Er wordt gewerkt aan de hand van een jaarplan. De MR stemt haar jaarplan af op het schooljaarplan en wordt jaarlijks bijgesteld. Over het algemeen worden er minimaal 6 openbare vergaderingen per jaar georganiseerd.

Leden van onze MR:

Voorzitter (namens de ouders) Victor van Leeuwen
Lid (namens ouders) Renske ten Heuvel
Lid (namens leerkrachten) Rianne Rosendal
Lid (namens leerkrachten) Vincent Mennenga