PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
In schooljaar 2017-2018 is het team van de Posthoorn, onder begeleiding van Karianne Simmers (skekk, Walhallab), aan de slag gegaan om een doorlopende leerlijn techniekonderwijs te ontwerpen met als doel het techniekonderwijs op de Posthoorn te verbe
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Onze school

Openbare basisschool De Posthoorn is een kleinschalige basisschool in de kom van het dorp Pesse, gevestigd aan de Oostering 4. De school is op de huidige plaats officieel geopend op 1 december 1957. 

Visie obs De Posthoorn
Wij willen een school zijn voor alle kinderen uit Pesse en omgeving. Verschillende geloofs- en/of levensovertuigingen of achtergronden zien wij als een meerwaarde voor de leerlingen om een eigen levensbeschouwing op te bouwen. Op die manier willen wij kinderen laten ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste volwassenen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat gelijkwaardigheid en respect centraal staan.

Je veilig voelen is een van de voorwaarden om te kunnen leren. Dit willen wij voor iedereen nastreven door positief met elkaar om te gaan en elkaar de ruimte te geven. Zo leren we van en met elkaar.
Het aanleren van kennis en vaardigheden blijft onze belangrijkste taak. We dagen de leerlingen uit om zich te blijven ontwikkelen. Laten zien dat je iets kunt is daarbij belangrijk, maar we kijken ook naar de manier waarop de prestatie is behaald.

We gaan ervoor om de leerlingen te prikkelen door te zetten, overtuigd te zijn van eigen kunnen en zelf op zoek te gaan naar oplossingen.

Samen weet je meer dan één. Daarom willen wij contact blijven houden en samenwerken met onze omgeving, zoals ouders, samenwerkingsverbanden en andere onderwijsinstanties. Hierbij willen we kritisch naar ons eigen handelen kijken om op die manier de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden.

In en rondom de school
Naast het vergrote kleuterlokaal met een aangrenzend speellokaal, heeft de school 3 groepslokalen waar de lessen worden verzorgd. Vanaf groep 3 is elk lokaal voorzien van een digibord. Voor de leerkrachten is er een personeelsruimte en een kleine keuken. De directie heeft de beschikking over een directiekamer. 

De school heeft drie computereilanden waar de leerlingen veel gebruik van maken. 
Rondom de school is het terrein goed afgebakend en overzichtelijk. Er is een groot plein en een grasveld waar gespeeld kan worden. Er staan speeltoestellen en een theatertribune. 
Bij de school is een oversteekplaats, waarbij oversteekbrigadiers leerlingen begeleiden bij het oversteken tussen de middag en na schooltijd. 

De gymlessen vinden plaats in het nabij gelegen ontmoetingscentrum “De Wenning”. 

Overblijven
Alle kinderen van onze school kunnen overblijven, maar dat is geen verplichting. Het overblijven kost niets, maar ouders worden wel ingeroosterd om af en toe mee te draaien tijdens het overblijven.
De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting Prokino in Ontmoetingscentrum “De Wenning” en door Kinderopvang “Het Erf", Hoogeveenseweg 43a.
Voor beide geldt dat het vervoer van en naar De Posthoorn goed geregeld is.