PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

 

Schooltijden

Dag Ochtend Middag Bijzonderheden
Maandag 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur  
Dinsdag 08.30 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur  
Woensdag 08.30 - 12.15 uur  Vrij  
Donderdag 08.30 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur   
Vrijdag 08.30 - 12.00 uur  13.00 - 15.00 uur  Groep 1 t/m 4 's middags vrij

Om op bovengenoemde tijden te kunnen starten met de lessen, gaat de bel vijf minuten voor aanvang van de les.Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op het plein. De leerlingen van groep 3 t/m 8 blijven op het plein tot de bel gaat. De leerlingen van groep 1 en 2 mogen met de ouders naar binnen. Het binnenkomen en naar buiten gaan gebeurt onder toezicht.

De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan via de kleuteringang naar binnen. Groepen 5 t/m 8 gaan via de hoofdingang naar binnen. Voor 8.25 en 12.55 uur zijn er geen kinderen in school. Uitgezonderd de leerlingen van de overblijfgroep, de kleutergroepen en leerlingen die in overleg met de pleinwacht naar binnen mogen.

 


Vakantie 2018-2019

Zomervakantie

15 juli tot en met 23 augustus 2019

 

Vakantie 2019-2020

Herfstvakantie

21 tot en met 25 oktober 2019

Kerstvakantie

23 december 2019 tot en met 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 tot en met 21 februari 2020

Goede Vrijdag en Pasen

10 tot en met 13 april 2020

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

27 april tot en met 8 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

Zomervakantie

6 juli tot en met 14 augustus 2020