PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
In de maanden juni-juli en augustus zal er onderhoud worden gepleegd aan de website van o.b.s. De Posthoorn. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zal onze vernieuwde website weer helemaal up-to-date zijn!
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Schoolregels en gedragsverwachtingen

Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt een start gemaakt met het beschrijven van onze afspraken en procedures (voor onder andere gedrag) in een set van Kwaliteitskaarten volgens de ENIGMA-werkwijze. Dit is een aanpak die een professionele schoolstructuur bevordert. Het maken en invoeren van dit systeem van Kwaliteits- en Ambitiekaarten zal naar verwachting 2 tot 3 jaar in beslag gaan nemen en is verwerkt binnen de schoolplanperiode 2019-2023.

 

Welke gedragsregels worden er in de groep gehanteerd?

In de groepen 1 t/m 8 worden duidelijke omgangsregels ten aanzien van ‘pestgedrag’ gehanteerd. Voor alle groepen zijn de gedragsregels op schrift gesteld en hangen duidelijk zichtbaar voor alle kinderen op de wand van het lokaal.

 1. Ik laat iedereen in zijn of haar waarde hoe hij of zij er ook uitziet.
 2. Iedereen mag meedoen.
 3. Ik ben net zo voorzichtig met de spullen van anderen als met de spullen van mezelf.
 4. Ik lach met de andere kinderen, niet om andere kinderen.
 5. Ik praat normaal tegen iemand ook al heb ik ruzie.
 6. Roddelen is iets waar ik niet aan mee doe.
 7. Ik los ’problemen’ op met woorden.
 8. Ik laat andere kinderen met rust en bemoei me niet met andere kinderen.
 9. Als er ruzies zijn, houd ik me er buiten.
 10. Ik schenk geen aandacht aan de pester. Blijft de pester doorgaan, dan vertel ik het aan de leerkracht
 11. Ik vertel aan de leerkracht wanneer ik zelf of iemands anders gepest wordt (dit is geen klikken).
 12. Ik luister goed naar andere kinderen.
 13. Als ik wil dat andere kinderen stoppen met een voor mij vervelend spel, dan zeg ik duidelijk: “Stop hiermee, ik vind het niet meer leuk!
 14. Word ik gepest op school dan praat ik er over, want geheim houden heeft geen zin.
 15. Ik ontvang nieuwkomers goed op school.

Voor op het plein komt daar nog iets bij:

 1. De leerlingen mogen onder schooltijd niet van het plein (ook niet bij ziekte of bezoek huisarts enz., ouder haalt dan het kind van school)
 2. Spelen doe je op het plein of op het veld. (Niet achter de school, achter het schuurtje, in de struiken en in het fietsenhok) 
 3. Er is toezicht (pleinwacht) vanaf 1 kwartier voor aanvang van de school en in de ochtendpauze. Bij het uitgaan is er 1 leerkracht op het plein/bij fietsenhok.
 4. Alleen je nieuwe fiets mag je op het plein laten zien, verder stal je die netjes in het fietsenhok en fiets je niet op het plein. 
 5. Rommel in container.
 6. Groepen 5 t/m 8 mogen op het veld spelen.
 7. Bij sneeuw: Sneeuwballen gooien doe je alleen op het veld, het plein is dan de veilige plek.
 8. Leerlingen die niet overblijven, mogen vanaf 12.45 uur op het plein.
 9. De bel gaat 08.25 en 12.55 uur. Kinderen stoppen bij de eerste bel met spelen, nemen het speelgoed mee en doen dat in de daarvoor bestemde bakken op de gang. Lessen beginnen om 08.30 en 13.00 uur.
 10. Bij binnenkomst natuurlijk de voeten vegen/tas en je jas (in luizenzak) aan kapstok
 11. Bij regen gaat de “regenbel” (3 keer kort). Pleinwacht houdt dan binnen toezicht. Spelen doe je zoveel mogelijk in het eigen lokaal en in het speellokaal.
 12. Onenigheid op het plein? Eerst proberen zelf op te lossen en daarna naar de pleinwacht.
 13. Wat de meesters en de juffen helemaal niet goed vinden: 
 • slaan, spugen en uitschelden 
 • grove taal en/of schuttingtaal
 • kauwgom/snoep (uitgezonderd verjaardag traktatie)