PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Op obs De Posthoorn streven we ernaar om Passend Onderwijs te bieden aan elke leerling. Er is veel expertise in huis. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld een taalspecialist, rekencoördinator of gedragsspecialist. Ook is er een Interne Begeleider, wiens taak het is om de Kwaliteitszorg op school te bewaken en alle zorgvragen coördineert. Er is een goede samenwerking met externe partners waardoor we heel veel leerlingen van goed passend onderwijs kunnen voorzien. En daar zijn we trots op!

Als u uw kind bij ons aanmeldt, hebben wij als school zorgplicht. In de meeste gevallen kan uw kind hier ingeschreven worden en zijn/haar schoolloopbaan starten of vervolgen. Er zijn echter ook grenzen aan de zorg die wij kunnen bieden. In sommige situaties kan het voorkomen dat een andere school een beter passende plek heeft voor uw kind. Uiteraard gaan wij dan samen met u op zoek naar een andere passende plek. Dat kan een andere school binnen stichting Bijeen zijn, maar ook een van onze partnerscholen in de regio Hoogeveen die niet onder onze stichting vallen.

Om in kaart te brengen waar wij tegen de grenzen van ons kunnen aanlopen, maken wij gebruik van een schoolondersteuningsprofiel. Deze wordt 2x per jaar ingevuld en aangepast. Het document dat hier is terug te vinden geeft een beeld van de hoeveelheid zorg en de verdeling daarvan over onze groepen.