PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
In schooljaar 2017-2018 is het team van de Posthoorn, onder begeleiding van Karianne Simmers (skekk, Walhallab), aan de slag gegaan om een doorlopende leerlijn techniekonderwijs te ontwerpen met als doel het techniekonderwijs op de Posthoorn te verbe
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Ons onderwijs

Onze school is een school van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Bijeen Hoogeveen en dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, geen discriminatie en geweld.

Kenmerkend voor onze school is vooral:
Kleinschalig onderwijs veel aandacht voor het individu, normen en waarden, veel aandacht voor sociale emotionele ontwikkeling, goede scores op eindtoets, relatief hoge uitstroom VO.

In de praktijk
In de groepen 1 en 2 werken we rondom wisselende thema’s.
Dat betekent dat we uitgaan van praktische leersituaties, waarbij de kinderen geprikkeld worden tot leeractiviteiten met een rijk gevarieerd aanbod. Een leerkracht volgt een kind nauwlettend. Niet elk kind doet hetzelfde. In de praktijk uit zich dat in thema’s en diverse wisselende hoeken.

In de groepen 1 en 2 werken we met planborden. De kinderen kiezen zelf een activiteit. Daarnaast wordt er ook gewerkt met weektaken.

Vanaf groep 3 werken we in alle groepen ook met een planning: dagtaak en een weektaak.

Naast het zelfstandig werken zijn er ook werkvormen van coöperatief leren. Kinderen werken functioneel samen met tweetallen of viertallen.

Meerbegaafdheid

Uitdagend aanbod voor begaafde leerlingen op de BIJEEN- scholen aan de hand van de 21e eeuwse vaardigheden. Klik hier voorr meer informatie.