PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
In schooljaar 2017-2018 is het team van de Posthoorn, onder begeleiding van Karianne Simmers (skekk, Walhallab), aan de slag gegaan om een doorlopende leerlijn techniekonderwijs te ontwerpen met als doel het techniekonderwijs op de Posthoorn te verbe
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Implementatie doorlopende leerlijnen techniek- en beeldend onderwijs

Implementatie en borging leerlijn techniek- en beeldend onderwijs op de Posthoorn

In schooljaar 2017-2018 is het team van de Posthoorn, onder begeleiding van Karianne Simmers (skekk, Walhallab), aan de slag gegaan om een doorlopende leerlijn techniekonderwijs te ontwerpen met als doel het techniekonderwijs op de Posthoorn te verbeteren en te versterken. De naam van onze doorlopende leerlijn voor techniek is: “Maak het maar – leerlijnen en lessen.” www.skekk.nl.

In schooljaar 2018-2019 hebben wij afspraken gemaakt rondom deze leerlijnen, om deze te kunnen implementeren en borgen in ons aanbod. Er zijn voor 5 techniekmaterialen (kerndoel-dekkende)  leerlijnen ontworpen:

  1. buitenmaterialen
  2. elektra
  3. hout
  4. kosteloos materiaal
  5. metaal

Van groep 1 tot en met 8 wordt er elk jaar gewerkt met deze 5 materialen. Er is nog een 6e (thematische) techniekleerlijn. Deze thematische leerlijn zal niet structureel worden ingezet, maar kan wel incidenteel worden aangeboden als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Omdat wij werken met een combinatiegroepensysteem, hebben wij ervoor gekozen om per schooljaar van een bepaald materiaal zowel de basis- als de verdiepende lessenserie achter elkaar aan te bieden. We werken hierin in 5 blokken van 2 maanden. Zo is er voldoende tijd om echt een verdiepingsslag te kunnen maken, waarin ook het proces om tot het techniekwerkstuk te komen heel belangrijk is. Omdat we op school werken vanuit de theorie van Sociaal Emotioneel Leren  (Overveld, 2017), vinden we het aanleren en bespreken van belangrijke 21e -eeuwse (sociale) vaardigheden, zoals creatief en kritisch denken, problemen oplossen, zelfregulering, communicatie en samenwerken bewust terug in deze lessen. Er is sprake van procesgerichte didactiek.

 

 

Beeldend onderwijs wordt ook in deze blokken van 2 maanden aangeboden, omdat er veel overlap binnen de vakgebieden techniek en beeldend onderwijs. De lessen uit onze methode voor beeldend onderwijs en cultuureducatie “Laat maar zien” zijn hierin leidend.

Elk jaar wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar voor deze 5 blokken een planning gemaakt van deze lessen in techniek- en beeldend onderwijs voor elke groep. De lessen worden vervolgens volgens planning uitgevoerd.

Door het verkrijgen van subsidie “Innovaties in de klas” werd het mogelijk om de techniekkast aan te vullen, zodat de leerlijnlessen ook aan onze groepen (maximaal 30 kinderen tegelijk) aangeboden kan worden. In januari 2019 zijn we gestart met de implementatie van deze leerlijn techniek en beeldend onderwijs. Hierbij wordt het leerkrachtenteam ondersteund en gecoacht door Karianne Simmers (Knutselkeet). Een sfeerimpressie van de aftrap van de implementatie techniek- en beeldend leerlijn op de Posthoorn; donderdag 24 januari 2019:

 

 

 


Daarnaast volgt onze groep 7-8 ook elke schooljaar de technieklessen op de openbare school voor Voortgezet Onderwijs (Wolfsbos) in Hoogeveen. Deze lessen worden bóvenop onze lessen op school aangeboden.Omdat wij “halverwege” begonnen zijn, is er dit schooljaar (2018-2019) ruimte voor 3 van de 5 blokken. Er is gekozen voor een schoolbrede aanpak, de lessen worden op een vaste dag, vast tijdstip allemaal tegelijk in alle groepen gegeven. Borging zal plaatsvinden middels het maken van een Kwaliteitskaart techniek en beeldend onderwijs. Deze zal toegevoegd worden aan het schoolplan ‘19-‘23.

 


Terug naar overzicht »