PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
In schooljaar 2017-2018 is het team van de Posthoorn, onder begeleiding van Karianne Simmers (skekk, Walhallab), aan de slag gegaan om een doorlopende leerlijn techniekonderwijs te ontwerpen met als doel het techniekonderwijs op de Posthoorn te verbe
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Op o.b.s. De Posthoorn is de stem van de leerling heel belangrijk. Elk jaar kunnen leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 zich verkiesbaar stellen voor onze Leerlingenraad. Met mooie plannen stellen zij zich voor en proberen zij zo veel mogelijk klasgenoten op hen te laten stemmen.

De verkiezingen vinden plaats per klas. Vanuit groep 8 en 7 worden 2 leerlingen gekozen, groep 6 en 5 leveren 1 leerling. De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen. Onderling verdelen zij de taken van voorzitter en secretaris . Zij leiden op die manier hun eigen vergaderingen en vergaderen ongeveer eens per maand onder toeziend oog van meester Aswin. Zaken waar onze leerlingenraad zich bijvoorbeeld mee bezig heeft gehouden afgelopen schooljaar: 

- keuze van beloningsstickers

- keuze bij aanschaf boeken

- voorbereiden en organiseren van onze sponsorloop

Uiteraard is geen jaar hetzelfde en kan het takenpakket aangepast worden aan de beloftes die zijn gedaan aan klasgenoten, of aan de actualiteit. 

Op deze manier laten we onze leerlingen ervaren hoe een democratie werkt, maar dan op heel kleine (school)schaal. Het is een belangrijk onderdeel binnen onze lessen burgerschap.