PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

Laatste nieuws
Er wordt aan een nieuwe website gewerkt! Naar verwachting zal deze rond begin januari in de lucht zijn. Tot die tijd zal deze website zo goed mogelijk worden onderhouden.
lees meer »

OBS De Posthoorn

Oostering 4

7933 PX Pesse

Telefoon: (0528) 241638

E-mail:
obsdeposthoorn@bijeen-hoogeveen.nl

Op o.b.s. De Posthoorn is de stem van de leerling heel belangrijk. Elk jaar kunnen leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 zich verkiesbaar stellen voor onze Leerlingenraad. Met mooie plannen stellen zij zich voor en proberen zij zo veel mogelijk klasgenoten op hen te laten stemmen.

De verkiezingen vinden plaats per klas, elk jaar op Prinsjesdag. Vanuit groep 8 en 7 worden 2 leerlingen gekozen, groep 6 en 5 leveren 1 leerling. De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen. Onderling verdelen zij de taken van voorzitter en secretaris . Zij leiden op die manier hun eigen vergaderingen en vergaderen ongeveer eens per maand onder toeziend oog van meester Aswin. Dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit Fleur Woltinge, Mees Penninga, Narges Alawi, Anne Kim ten Oever, Marit Bruinenberg en Hidde de Jonge.

 

 

Zaken waar onze leerlingenraad zich bijvoorbeeld mee bezig heeft gehouden afgelopen schooljaar: 

- keuze van beloningsstickers

- keuze bij aanschaf boeken

- voorbereiden en organiseren van onze sponsorloop

Uiteraard is geen jaar hetzelfde en kan het takenpakket aangepast worden aan de beloftes die zijn gedaan aan klasgenoten, of aan de actualiteit. 

Op deze manier laten we onze leerlingen ervaren hoe een democratie werkt, maar dan op heel kleine (school)schaal. Het is een belangrijk onderdeel binnen onze lessen burgerschap.